Business

Lokaty

  • Lokata terminowa to umowa pomiędzy klientem a bankiem zawarta na czas określony. Umowa ta dotyczy ulokowania środków pieniężnych, w ramach której bank zobowiązuje się na koniec umowy wypłacić środki i należne odsetki.

Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy lokacie odnawialnej po upłynięciu terminu umowy, środki są ponownie lokowane terminowo na określony procent. Lokata nieodnawialna skutkuje zwrotem pieniędzy do klienta po okresie, na który została zawarta umowa.

W przypadku wybrania pieniędzy przez klienta przed określonym czasem, klient zwykle traci odsetki od kapitału (całość lub ich część). Lokata terminowa jest dobrym sposobem na ulokowanie nadwyżki finansowej, która w określonym czasie przyniesie nam dodatkowy dochód w postaci procentów. Ten produkt bankowy jest powszechny, a różnice w ofertach banków dotyczą przede wszystkim oprocentowania kapitału.

Jak zawsze przy sprawach dotyczących finansów, musimy zachować szczególną ostrożność i nie dać się nabrać na „wyjątkowo korzystne” oferty, gdzie oprocentowanie może się równać lub być nawet wyższe od oprocentowaniu kredytów. Tego typu „oferty” należy traktować jako swego rodzaju sygnał alarmowy.

Zanim wybierzemy ofertę banku zastanówmy się, na jaki okres możemy zamrozić swoje pieniądze? W zależności od sytuacji, możemy skorzystać z lokaty krótkoterminowej bądź z długoterminowej. Czas trwania umowy to jedno dwóch podstawowych kryteriów dla lokaty terminowej, drugim jest oprocentowanie. Oprocentowanie może mieć stałą wysokość lub być zmienne.