Business

Konto oszczędnościowe

Poleganie na własnych zgromadzonych środkach jest znacznie lepsze, aniżeli gonitwa za kredytem i szukanie wierzycieli. Weźmy przykład z Chińczyków, którzy oszczędzają zarobione pieniądze i nie są skłonni wydać dzisiaj tego, co zarobią jutro.

  • W jaki sposób łatwo oszczędzać?

Jednym z najwygodniejszych sposobów jest posiadanie rachunku oszczędnościowego, który często jest prowadzony w formie uzupełnienia do rachunku osobistego.

W przeciwieństwie do lokaty terminowej, konto oszczędnościowe pozwala nam na dostęp do pieniędzy w każdym czasie. Lokat terminowa posiada stałe oprocentowanie, natomiast konto oszczędnościowe oferuje zmienne oprocentowanie (kilkukrotnie wyższe aniżeli na rachunku osobistym).

  • Co można zyskać?

Zyskujemy na wyższym oprocentowaniu, jednak to nie jest kryterium ostatecznym. Gdyby tak było to skorzystalibyśmy z niepewnych, często egzotycznych inwestycji na wysoki procent (z wysokim ryzykiem).

Ideą konta oszczędnościowego jest gromadzenie na nim kapitału, własnego kapitału, który pozwoli nam na niezależność finansową. Oprocentowanie jest istotne, ale zwykle nie gwarantuje nam satysfakcjonującego zysku.

  • Jak zabezpieczone są twoje pieniądze na koncie oszczędnościowym?

Pieniądze na koncie oszczędnościowym odizolowane są przed bezpośrednim dostępem złodziei, którzy nie mogą bezpośrednio wybrać ich z konta. Pieniądze z rachunku oszczędnościowego można przelać tylko na Twój osobisty rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR).

Wykorzystując ten mechanizm zabezpieczeń, możesz czasowo przetrzymywać środki na rachunku oszczędnościowym tylko w celu zabezpieczenia ich przed kradzieżą.

Środki zgromadzone na kontach oszczędnościowych są objęte ubezpieczeniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100 000 Euro. Jest to dodatkowym zabezpieczeniem dla Twoich pieniędzy.